Teori

ANNE FREUCHEN CHRISTENSEN

DYRLÆGE, EFTERUDDANNET I KIROPRAKTIK

Under punkterne i menuen foroven kan du læse mere om anatomi og funktion af rygsøjle og nervesystem. Men også om hvad det helt specifikt er, jeg behandler, og hvordan behandlingen virker. Det er måske lidt tungt, men anatomien og fysiologien er nødvendig baggrundsstof for at forstå, hvad det er kiropraktik kan. Min dyrlægeudddannelse giver mig et naturligt udganspunkt for at forstå behandlingen - dens muligheder men også dens begrænsninger. For selvfølgelig kan kiropraktik som behandlingsmetode ikke alt - og det skal man gøre sig klart ved starten af et behandlingsforløb. Men det kan meget - også mere end de fleste forestiller sig. Da jeg startede på uddannelsen var mit udgangspunkt, at jeg havde set effekten på en plag, jeg havde med en alvorlig skulderskade. Efter et akut fald var den ikke i stand til at tage støtte på forbenet overhovedet. Diverse røntgen og scanningsundersøgelser viste ingenting og efter 3 måneders boksro med mistanke om en nerveskade, var hun kun stadig tydelig halt i skridt. Efter 3 behandlinger hos en kollega med kiropraktik, var hun kun 1 grad halt i trav og med tiden blev hun fuldstændig rentgående og tilredet uden problemer. Jeg troede dog stadig, at jeg primært skulle lære noget om rygproblemer og sådan lidt "knæk og bræk". Jeg blev klogere! Kiropraktik handler om så meget mere end det, og jeg håber, at jeg kan bringe bare noget af det videre her.

KIROPRAKTIKKENS HISTORIE:

Kiropraktik som behandlingsform har været kendt i år tusinder men den moderne form som vi kender den, blev grundlagt af D.D. Palmer i Iowa, USA i 1895. Fra start af behandlede behandlede både D.D. og hans søn B.J. udover mennesker også dyr. Sidstnævnte gik dog lidt i glemmebogen ind til omkring 1970'erne, hvor behandlingsformen til dyr ingen blev taget op i USA. Siden har den bredt sig til Europa, hvor dyrlæger og kiropraktorer i dag kan videreuddanne sig i Tyskland og England. Behandlingen bygger altså på fuldstændig samme teknikker og teori som kiropraktisk behandling af mennesker blot tilpasset dyrenes anderledes og arts-specifikke anatomi.

KIROPRAKTIK - KORT FORTALT:

 

Helt grundlæggende handler det om såkaldte låste hvirvler eller "sub-luxation complexes". Det vil kort fortalt sige, at hvirvlerne (knoglerne) ikke kan bevæge sig som normalt. Dette påvirker selve leddet mellem hvirvlerne (eller mellem hvirvel og kranie eller bækken), muskulaturen omkring, nervesystemet og den generelle bevægelighed af resten af rygsøjlen. Da en funktionel rygsøjle på mange måder er vigtig, giver områder med nedsast bevægelighed problemer for dyrene. I særdeleshed påvirkningen af nervesystemet er af betydning. Du kan læse mere om dette, og hvordan behandlingen virker under forskellige punkter øverst på siden.

HVAD ER IVCA?

 

IVCA står for International Veterinary Chiropractic Association (IVCA). Organisationen godkender uddannelsessteder til at uddanne "animal chiropractors" som en overbygningsuddannelse på enten en dyrlægeuddannelse eller en human kiropraktor uddannelse. Efter uddannelsesforløbet kan man via en separat eksamen kalde sig IVCA-certificeret, og IVCA sikrer på denne måde at såvel praktiske som teoretiske minimumskrav er opfyldt. For forsat at være medlem af IVCA kræves løbende en hvis mængde efteruddannelse. I Danmark har vi også en forening for veterinær kiropraktik, Dansk Selskab for Veterinær Kiropraktik (DSVK), som er anerkendt af Dyrlægeforeningen. Jeg sidder i bestyrelsen for foreningen og vi forsøger at udbrede kendskabet til kiropraktiske behandlings muligheder blandt såvel kollegaer som dyreejere.