Praktiske oplysninger og pris


Herunder kan du se lidt nærmere om forskellige praktiske forhold. De fleste heste har brug for mere end én behandling. Hvor mange afhænger af problemets omfang, varighed, og om der er nogle underliggende faktorer som f.eks. knoglebygning, der ikke kan ændres. Typisk behandler jeg indledende 2 gange med 2-3 ugers mellemrum. Herefter er det ret individuelt. For nogle heste er problemet løst med 2-3 behandlinger, for andre bliver det et længerevarende forløb med behandlinger med 2-3 måneders mellemrum i en periode. Hvis hesten forventes at yde på et højt niveau kan det være en god ide at få den undersøgt og behandlet regelmæssigt f.eks. 2-4 gange årligt. Behandlingsforløbet afhænger også af de underliggende faktorer, og hvor nemt de kan rettes. Altså om sadlen kan tilpasses optimalt, om hesten har asymmetrisk bygning, om der er hov eller tandproblemer mv. Efter den første behandling har jeg som regel en idé om, hvordan forløbet kan komme til at se ud.

Jeg behandler desværre ikke længere heste efter jobskifte til smådyrspraksisk. 


Hunde behandles på Vordingborg Dyrehospital


For tidsbestilling hund kontakt klinikken 55 34 49 49