TeoriUnder punkterne i menuen foroven kan du læse mere om anatomi og funktion af rygsøjle og nervesystem samt selve behandlingen. Det er måske lidt tungt, men anatomien og fysiologien er nødvendig baggrundsstof for at forstå, hvad det er kiropraktik kan. Min dyrlægeudddannelse giver mig et naturligt udganspunkt for at forstå behandlingen - dens muligheder men også dens begrænsninger. For selvfølgelig kan kiropraktik som behandlingsmetode ikke alt - og det skal man gøre sig klart ved starten af et behandlingsforløb. Men det kan meget - også mere end de fleste forestiller sig.

KIROPRAKTIKKENS HISTORIE:

Kiropraktik som behandlingsform har været kendt i årtusinder, men den moderne form, som vi kender den, blev grundlagt af D.D. Palmer i Iowa, USA i 1895. Fra start af behandlede behandlede både D.D. og hans søn B.J. udover mennesker også dyr. Sidstnævnte gik dog lidt i glemmebogen ind til omkring 1970'erne, hvor behandlings-formen til dyr igen blev taget op i USA. Siden har den bredt sig til Europa, hvor dyrlæger og kiropraktorer i dag kan videreuddanne sig i Tyskland og England. Behandlingen bygger altså på fuldstændig samme teknikker og teori som kiropraktisk behandling af mennesker blot tilpasset dyrenes anderledes og arts-specifikke anatomi.

KIROPRAKTIK - KORT FORTALT:


Helt grundlæggende handler det om såkaldte låste hvirvler eller "sub-luxation complexes". Det vil kort fortalt sige, at hvirvlerne (knoglerne)i rygsøjlen ikke kan bevæge sig som normalt. Dette påvirker selve leddet mellem hvirvlerne, muskulaturen omkring, nervesystemet og den generelle bevægelighed af resten af rygsøjlen. Da en funktionel rygsøjle på mange måder er vigtig, giver områder med nedsast bevægelighed problemer for dyrene. I særdeleshed påvirkningen af nervesystemet er af betydning. Du kan læse mere om dette, og hvordan behandlingen virker under forskellige punkter øverst på siden.

HVAD ER IVCA?


IVCA står for  International Veterinary Chiropractic Association (IVCA). Organisationen godkender uddannelsessteder til at uddanne "animal chiropractors" som en overbygningsuddannelse på enten en dyrlægeuddannelse eller en human kiropraktor uddannelse. Efter uddannelsesforløbet kan man via en separat eksamen kalde sig IVCA-certificeret, og IVCA sikrer på denne måde at såvel praktiske som teoretiske minimumskrav er opfyldt. I Danmark har vi også en forening for veterinær kiropraktik, Dansk Selskab for Veterinær Kiropraktik (DSVK), som er anerkendt af Dyrlægeforeningen.