Behandlingen

Først og fremmest: Kiropraktik handler IKKE om hvirvler, der har flyttet sig og skal "sættes" på plads. Kiropraktik handler om bevægelse. Eller rette mangel på samme.


Det handler om hvirvler, som ikke bevæger sig normalt i forhold til hinanden. Hvis hvirvler eller knogler "flytter sig", så det kan ses på et røntgen billede, så sker der massiv skade på ledkapsel, ledbånd og muskler omkring - en meget alvorlig skade, som ikke har noget med kiropraktik at gøre.


Når bevægelse mellem hvirvler nedsættes, opstår der det som kaldes et "vertebral subluxation complex" - eller bare låste hvirvler. Det kan opstå ved en akut skade: En akut overbelastning af muskulaturen giver muskelkrampe og hvirvlerne fikseres, samtidig opstår smerte og dyret forsøger at undgå bevægelse - hvilket kun forstærker problemet. Det kan også opstå ved mere langvarig påvirkning. Hvis dyret i en længere periode ikke bevæger et område af rygsøjlen eller primært bevæger den i én bestemt retning. Det kan være udstyr, der trykker, ensidig træning, smerter andre steder eller andet der medfører, at bevægelsen afviger fra det normale. Efterhånden nedsættes funktion af nerver og muskler, og selv om kroppen igen forsøger at bevæge hvirvlen, så kan den ikke. Kommunikationen fungerer simpelthen ikke. fordi signalruten af nerver ikke har været brugt. Den kiropraktiske behandling "vækker" nerverne igen ved at påvirke receptorer i led og muskler, som medfører, at der sendes impulser afsted. Efterhånden gendannes nervens fulde funktion, og dermed kan muskulatur og bevægelse aktiveres. Men det tager tid og opnåes ikke til fulde med kiropraktisk behandling alene. Især ikke hvis det har stået på længe. I tiden mellem behandlingerne og efterfølgende er det uhyre vigtigt, at signalvejen trænes ved at træne bevægelse af området dagligt. Og hvis der findes en underliggende årsag til, at området ikke bevæges som træning eller udstyr skal dette naturligvis korrigeres.

LÅSTE HVIRVLER:

Nedsat bevægelse i leddene mellem hvirvlerne i rygsøjlen medfører:

Mekanisk nedsat bevægelse af tilstødende områder og dermed mindre smidig rygsøjle.

Smerte, fordi der opstår muskelkrampe

Med tiden nedsat muskelfylde pga. nedsat brug af området.

Nedsat input til hjernen, fordi de små muskler omkring hvirvlerne. som er fyldt med receptorer, ikke arbejder. Nedsat input medfører nedsat output fra hjernen og kan føre til en stresstilstand.

Ødem og inflammation i området således, at rødderne af nerverne fra rygmarven påvirkes. Dermed nedsættes såvel indgående kommunikatione til hjernen fra kroppen som udgående kommunikation til organer og muskler.


Dette har masser af følger, her er nævnt nogle:


Rygsøjlen har generelt nedsat bevægelighed, og dyret er mindre smidigt. Får problemer med visse øvelser.

Smerter, ubehag ved træning, rytter etc.

Det fine koordinerede system omkring stabilisering af led og koordination af kroppen i forhold til underlag og miljø i øvrigt brydes. Det medfører større risiko for akutte skader på led sener og muskler og for længerevarende overbelastning og slitage af led - og risiko for slidgigt.

Dyret kan blive utrygt, fordi hjernen mangler input om miljøet omkring den.

Manglende koordination af tarmbevægelser kan give tendens til kolik.

Og mange flere....

SELVE BEHANDLINGEN:


Kiropraktik behandling er et specifikt, hurtigt tryk på en knogle. Det faktum at kraft er lig med masse gange acceleration bruges således, at der ikke lægges meget vægt i bevægelsen men til gengæld er den hurtig - og derved opnåes alligevel stor kraft.

I rendyrket kiropraktik anvendes i modsætning til f.eks. osteopati ikke vægtstangs principper. Dvs. selve behandlinge udføres altid helt tæt på leddet. Hvis overhovedet muligt med hånden på den ene knogle/hvirvel, der udgør leddet.

Ved at bruge hastighed i stedet for vægt og behandle helt tæt på leddet nedsættes risiko for skader.


Ved behandlingen bevæges hvirvlen og leddet i den retning, hvor bevægelsen ellers er nedsat. Herved aktiveres receptorer i led og muskler. På den måde aktiveres nerver og muskler lokalt omkring leddet, så bevægelsen kan genskabes. Samtidig øges også input til hjernen og proprioception mv. forbedres.

OG HVAD BETYDER SÅ DET?    D
et betyder, at rygsøjlen igen kan bevæge sig naturligt.


Det betyder, at smerte forsvinder.

Efterhånden som nerver og muskler trænes op igen, kan kroppen selv holde bevægeligheden ved lige.

Det sikrer bedre proprioceptiv information til hjernen - hermed bedre koordination og balance og stabilisering af led og knogler. Det nedsætter overbelastning og risiko for akutte skader.

Bedre kommunikation i det hele taget mellem kroppen - centrale nervesystem - muskler og organer. Herunder fx. velkoordinerede tarmbevægelser.